Gemeente Bergeijk - Verkiezing gemeenteraad 2022 - Kandidaatstelling

De voorzitter van het centraal stembureau voor verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Bergeijk maakt het volgende bekend:

Op maandag 31 januari 2022 is de dag van kandidaatstelling voor de gemeenteraadsverkiezing 2022. Partijen die willen meedoen bij de gemeenteraadsverkiezing in de gemeente Bergeijk leveren een kandidatenlijst (model H 1) in bij het centraal stembureau.

Hoe kan ik kandidatenlijsten aanmaken?

De Ondersteunende Software Verkiezingen (OSV-PP) kunt u downloaden van de website van de Kiesraadhttps://www.kiesraad.nl/verkiezingen/gemeenteraden/ondersteunende-software-verkiezingen/gebruik-osv2020-pp-politieke-partijen//.

In OSV voert u de gegevens in van alle kandidaten van uw partij. Vervolgens kunt u alle formulieren die nodig zijn voor de kandidaatstelling aanmaken.

Wie mogen er op de kandidatenlijst?

Voor kandidaten gelden de volgende voorwaarden:

 • 1.

  Kandidaten moeten in de gemeente Bergeijk wonen en ingeschreven staan;

 • 2.

  Kandidaten die niet in de gemeente wonen, moeten een verklaring overleggen waarop staat dat zij in de gemeente Bergeijk gaan wonen en zich daar inschrijven zodra zij benoemd worden in de gemeenteraad;

 • 3.

  Burgers die niet over de Nederlandse nationaliteit beschikken, mogen zich kandidaat stellen als zij EU-onderdaan zijn of meer dan 5 jaar onafgebroken legaal in Nederland wonen;

 • 4.

  Minderjarigen mogen op de lijst worden geplaatst als zij vóór maart 2026 meerderjarig worden, en dus tijdens de zittingsduur van de nieuwe gemeenteraad nog plaats zouden kunnen nemen in de gemeenteraad. Wordt een minderjarige gekozen, dan schuift zijn/haar zetel door naar de eerstvolgende op de lijst;

 • 5.

  De naam van de kandidaat mag niet voorkomen op een andere kandidatenlijst voor de gemeenteraad;

 • 6.

  Een partij mag maximaal 50 kandidaten op de lijst zetten.

Wat moet ik op 31 januari 2022 inleveren?

De inleveraar (die bevoegd is tot deelname aan de gemeenteraadsverkiezing), levert het volgende in:

 • 1.

  De kandidatenlijst (model H 1);

 • 2.

  Van iedere kandidaat een verklaring van instemming en een kopie van het identiteitsbewijs (model H 9);

 • 3.

  Machtiging van het partijbestuur om de aanduiding boven de kandidatenlijst te mogen zetten (model H 3-1);

 • 4.

  Machtiging tot het plaatsen van een aanduiding, gevormd door samenvoeging van de aanduidingen van politieke groeperingen of afkortingen daarvan, boven een kandidatenlijst (model H 3-2).

Nieuwe partijen, partijen met een blanco lijst en partijen die bij de gemeenteraadsverkiezing in 2018 geen zetel hebben gehaald leveren ook in:

 • 1.

  Minimaal 10 ondersteuningsverklaringen (deze zijn, zonder afspraak, van maandag 3 januari t/m maandag 31 januari 2022 af te leggen bij de publieksbalie van het gemeentehuis, Burgemeester Magneestraat 1, 5571 HB Bergeijk) (model H 4);

 • 2.

  Bewijs van betaling van de waarborgsom.

Waar moet ik op 31 januari 2022 de documenten inleveren?

U kunt de documenten inleveren bij het centraal stembureau aan de balie van het gemeentehuis, Burgemeester Magneestraat 1, 5571 HB Bergeijk.

Moet ik een waarborgsom betalen?

Nieuwe partijen en partijen die bij de gemeenteraadsverkiezing in 2018 geen zetel hebben behaald, betalen een waarborgsom van € 225,-. Het bedrag moet uiterlijk 17 januari 2022 binnen zijn. U maakt het bedrag over op rekeningnummer NL89 BNGH 0285 074865 t.n.v. Gemeente Bergeijk, onder vermelding van:

 • 1.

  Waarborgsom kandidaatstelling;

 • 2.

  Naam van de politieke partij.

Na betaling ontvangt u een bewijs van betaling. U krijgt de waarborgsom terug als u een geldige kandidatenlijst inlevert en het aantal stemmen op uw partij hoger is dan 75% van de kiesdeler.

Kan ik de stukken vooraf laten controleren?

Op 20, 21 en 24 januari 2022 kunt u de stukken die ingeleverd moeten worden laten controleren door het cluster Publiekszaken van de gemeente. Dit wordt de zogenaamde voorinlevering genoemd. De stukken worden niet ingenomen. Ook als blijkt dat alle stukken in orde zijn, moet u ze alsnog op de dag van de kandidaatstelling inleveren.

Vragen?

Neem bij vragen of onduidelijkheden contact op met het cluster Publiekszaken via verkiezingen@bergeijk.nl of 0497 - 551 455.

Bergeijk, 7 januari 2021

A. Callewaert-de Groot

Burgemeester

Naar boven