Voorgenomen verkoop van gronden door de gemeente ’s-Hertogenbosch aan AVANS

 

 

De gemeente ’s-Hertogenbosch geeft hierbij kennis van haar voornemen om gronden gelegen aan de Onderwijsboulevard te ’s-Hertogenbosch over te dragen aan de Stichting AVANS (statutair gevestigd te Tilburg) ten titel van ruil, ten behoeve van de realisatie door Avans van haar project aan de Onderwijsboulevard 256.

 

Voor verdere informatie over deze voorgenomen verkoop: zie https://www.s-hertogenbosch.nl/bouwkavels onder Grondtransacties.

 

 

Naar boven