Ontwerpbestemmingsplan Kapelaan Sleegersstraat ongenummerd, gemeente Oisterwijk

Zaaknummer 129318

Plangebied en doel

Het ontwerpbestemmingsplan voorziet in foutherstel van het vigerende bestemmingsplan met de feitelijke situatie op het perceel westelijk gelegen van de bestaande woning aan de Heukelomseweg 61 in Oisterwijk waar is beoogd een nieuwe woning te bouwen.

Ter inzage ontwerpbestemmingsplan

Het ontwerpbestemmingsplan 'Kapelaan Sleegersstraat ongenummerd' [NL.IMRO.0824.BPKapSleegersstron-ON01], ligt met ingang van 4 maart 2022 tot en met 14 april 2022 gedurende 6 weken ter inzage. Het ontwerpbestemmingsplan en de bijbehorende stukken kunt u inzien:

• op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl

• op oisterwijk.nl/bestemmingsplannen. Hier ziet u de directe link naar het ontwerpbestemmingsplan op ruimtelijkeplannen.nl

 

Wij vragen u om zoveel mogelijk gebruik te maken van de mogelijkheid om de stukken digitaal te bekijken. Lukt dat niet? Maak dan een afspraak om de stukken op het gemeentekantoor in te zien. Dit kan via telefoonnummer (013) 529 13 11. Als u een toelichting wilt van een medewerker, geef dat dan aan als u de afspraak maakt.

Indienen zienswijze

U kunt tijdens de inzagetermijn van 6 weken uw zienswijze (mening of opmerkingen) indienen. Dit kan (bij voorkeur) schriftelijk t.a.v. de gemeente Oisterwijk, Postbus 10101, 5060 GA in Oisterwijk, of per e- mail naar gemeente@oisterwijk.nl. Een mondelinge zienswijze kunt u indienen bij de behandelend ambtenaar. Vermeld bij het indienen van de zienswijze altijd het zaaknummer.

 

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij de behandelend ambtenaar, te bereiken via telefoonnummer (013) 529 13 11.

Naar boven