Kennisgeving besluit op aanvraag beschikking, Pieter Janszoon Jongstraat 162, 1614LJ Lutjebroek

De gemeente heeft op 24 februari 2022 een besluit genomen op de aanvraag met zaaknummer 2022-000232 voor het renoveren van het woonhuis op locatie Pieter Janszoon Jongstraat 162, 1614LJ Lutjebroek. De vergunning is verleend. Het besluit betreft de volgende activiteiten:

  • bouwen (artikel 2.1 lid 1 onder a Wabo)

  • planologisch strijdig gebruik (artikel 2.1 lid, 1 onder c Wabo)

 

Inzage

Wilt u het besluit en de bijbehorende stukken inzien, dan kan dit op verzoek. Uw verzoek kunt u doen via ruimte@sed-wf.nl met vermelding van het zaaknummer en het adres van het dossier.

 

Procedure

U kunt bezwaar maken tegen het besluit. Vermeldt u daarbij het hierboven genoemde zaaknummer. U kunt het bezwaar richten aan het college van gemeente Stede Broec, postbus 20, 1610 AA Bovenkarspel. De termijn voor het indienen van een bezwaar start op 25 februari 2022 en bedraagt 6 weken. Voor meer informatie over de procedure kunt u contact opnemen via email vergunningen@sed-wf.nl of telefoonnummer 140228.

Naar boven