Ontwerp bestemmingsplan Woonwijken Lichtenvoorde, herziening BMX Baan

Het college van burgemeester en wethouders van Oost Gelre maakt op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, bekend dat van 25 februari 2022 tot en met 7 april 2022 ter inzage ligt:

het ontwerp bestemmingsplan Woonwijken Lichtenvoorde, herziening BMX Baan (Eschpark ong.).

Ontwerp bestemmingsplan

Met een herziening van het bestemmingsplan wordt een BMX-baan met bijbehorende voorzieningen mogelijk gemaakt aan het Eschpark in Lichtenvoorde.

U kunt het ontwerp bestemmingsplan inzien

Op de website www.ruimtelijkeplannen.nl kunt u het ontwerp bestemmingsplan inzien onder plannummer NL.IMRO.1586. BPLIC211-OW01.

In het gemeentehuis te Lichtenvoorde, Varsseveldseweg 2, kunt u het ontwerp bestemmingsplan inzien. U kunt de stukken alleen op afspraak inzien. U maakt de afspraak via telefoonnummer (0544) 39 35 35.

U kunt schriftelijk of mondeling en gemotiveerd zienswijzen over het ontwerp bestemmingsplan indienenDit kan alleen gedurende de inzagetermijn. U kunt schriftelijke zienswijzen richten aan de gemeenteraad, postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde, o.v.v. “zienswijze ontwerp bestemmingsplan Woonwijken Lichtenvoorde, herziening BMX Baan (Eschpark ong.)”.

U kunt contact opnemen met de afdeling Omgeving voor het indienen van een mondelinge zienswijze, via telefoonnummer (0544) 39 35 35.

In de zienswijze moet worden aangegeven op welke onderdelen van het ontwerp bestemmingsplan de zienswijze betrekking heeft.

Naar boven