Omgevingsvisie gemeente Kaag en Braassem

Burgemeester en wethouders van Kaag en Braassem maken het navolgende bekend. Op grond van artikel artikel 16.26 van de Omgevingswet is de Omgevingsvisie Kaag en Braassem op maandag 24 januari 2022 door de gemeenteraad van de gemeente Kaag en Braassem vastgesteld.

De Omgevingsvisie betreft de strategische langetermijnvisie voor de fysieke leefomgeving van Kaag en Braassem. De toekomst van de fysieke leefomgeving wordt daarbij vanuit een integraal perspectief benaderd. Dat wil zeggen dat sociale, economische en fysieke vraagstukken in samenhang worden beschouwd en vervolgens vertaald naar de fysieke leefomgeving. De Omgevingsvisie is onderverdeeld in verschillende thema’s die betrekking hebben op de fysieke leefomgeving en verschillende gebiedstypen. De Omgevingsvisie gaat in op zaken als recreatie, natuur, onderwijs, mobiliteit, gezondheid, wonen, landbouw, economie en duurzaamheid.

Waar kunt u de Omgevingsvisie Kaag en Braassem vinden?

De Omgevingsvisie is op www.ruimtelijkeplannen.nl met IMRO-nummer NL.IMRO.1884.OMGEVINGSVISIEKB2-VAS2 in te zien. Verder kan de Omgevingsvisie via de gemeentewebsite www.kaagenbraassem.nl/omgevingsvisie worden bekeken.

Algemene informatie

Als u nog vragen heeft naar aanleiding van de Omgevingsvisie dan kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimte en Omgevingszaken van de gemeente, tel. 071-3327272, e-mail info@kaagenbraassem.nl. Indien u een toelichting wenst is een afspraak noodzakelijk.

 

Naar boven