Omgevingsvergunning aanvraag

  • -

    Mathaak 2 A te Didam, 6942 LS; het verbouwen van de woning (ontvangen 03-01-2022)

Tegen deze aangevraagde omgevingsvergunningen kunt u nog geen bezwaarschrift indienen. Wel kunt u de desbetreffende stukken vanaf heden op afspraak inzien op locatie Didam, Bergvredestraat 10.

Naar boven