Ontvangst aanvraag op 28 december 2021

Op 28 december 2021 is een aanvraag ontvangen voor Aanvraag kappen bomen Hoefweg 4 op locatie Hoefweg 4, 5106NJ Dongen. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 2021-020171. De aanvraag betreft de volgende activiteiten:

  • vellen van een houtopstand (6x Populier).

Procedure:De aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure. Nadat de aanvraag is beoordeeld neemt de gemeente een besluit. Dit gebeurt over het algemeen binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag. Wij kunnen deze termijn één keer verlengen met zes weken. Wij kunnen de termijn ook opschorten als er aanvullende gegevens van de aanvrager nodig zijn. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via info@dongen.nl onder vermelding van het zaaknummer.

 

Naar boven