Besluit van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Barneveld tot het aanbrengen van wijzigingen in Bijlagen bij de Uitvoeringsbepalingen APV Barneveld

Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Barneveld, ieder voor zover het zijn bevoegdheid betreft;

 

gelet op de artikelen 2:10, 2:25, 2:29, 2:48, 2:78 en 2:79 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Barneveld;

besluiten:

 

de Uitvoeringsbepalingen APV Barneveld te wijzigen:

Artikel I Wijziging van de Uitvoeringsbepalingen APV Barneveld

 

A

De ‘Nadere regels en beleidsregels objecten op de weg’, zijnde Bijlage B bij de Uitvoeringsbepalingen APV Barneveld, worden als volgt gewijzigd:

 • 1.

  In de aanhef wordt ‘artikel 2:10, derde lid’ vervangen door ‘artikel 2:10, vierde lid’;

   

 • 2.

  In de aanhef wordt ‘artikel 2:10, vierde lid’ vervangen door ‘artikel 2:10, vijfde lid’;

   

 • 3.

  Onder verwijdering van het woord ‘en’ in artikel 1, eerste lid, onderdeel f, alsmede vervanging van de punt in artikel 1, eerste lid, onderdeel g, in een puntkomma, wordt aan artikel 1, eerste lid, een nieuw onderdeel h toegevoegd, dat luidt:

  • h.

   activiteiten van een wijkplatform, bij de toegangswegen in de betreffende wijk.

 • 4.

  Artikel 3, tiende lid, komt te luiden:

  • 10.

   In het geval dat een terras, na sluitingstijd van het terras, als rokersplaats gebruikt wordt, is het niet toegestaan glazen mee naar buiten te nemen en buiten consumpties te nuttigen.

 • 5.

  De eerste zin van artikel 4, zevende lid, komt te luiden:

  Te allen tijde is een vrije doorgang voor voetgangers, mindervaliden, strooiploegen en veegwagens gewaarborgd.

B

Artikel 1, onderdeel i van het ‘Aanwijzingsbesluit en beleidsregels evenementen’, zijnde Bijlage C bij de Uitvoeringsbepalingen APV Barneveld, komt te luiden:

 • i.

  er is geen ontheffing van de Alcoholwet en -regelgeving nodig;

C

Artikel 1 van de ‘Beleidsregels ontheffing sluitingstijd’, zijnde Bijlage D bij de Uitvoeringsbepalingen APV Barneveld, komt te luiden:

Artikel 1 Sluitingstijden

 • 1.

  Voor een restaurant, gemeenschapshuis (buurt- en dorpshuis), broodjeszaak, cafetaria, kantine op camping en vergelijkbare openbare inrichtingen kan een ontheffing van de sluitingstijd worden verleend om alle dagen van de week tot uiterlijk 01.00 uur geopend te zijn.

 • 2.

  Voor sport- en verenigingskantines kan -na opgaaf van reden- maximaal twee keer per jaar ontheffing worden verleend om tot 02.00 uur geopend te zijn.

 • 3.

  Openbare inrichtingen, die hun bedrijf exploiteren als restaurant of café, en beschikken over een terras kan een ontheffing worden verleend om het terras in de maanden juli en augustus tot 01.00 uur geopend te hebben en in de maanden mei, juni en september op zaterdag en zondag tot 01.00 uur.

 • 4.

  Openbare inrichtingen, waarin uitsluitend of in hoofdzaak bedrijfsmatig alcoholhoudende drank voor directe consumptie ter plaatse wordt verstrekt (café, bars en dergelijke) kan een ontheffing worden verleend om alle dagen van de week tot 02.00 uur op de zaterdag en op de zondag tot 03.00 uur geopend te zijn.

 • 5.

  Voor openbare inrichtingen kan in bijzondere gevallen eenmalig ontheffing worden verleend voor openstelling na 24.00 uur. Een bijzonder geval is bijvoorbeeld de nieuwjaarsnacht.

D

Het ‘Aanwijzingsbesluit verbod nuttigen en voorhanden hebben aangebroken verpakking alcoholhoudende drank’, zijnde Bijlage G bij de Uitvoeringsbepalingen APV Barneveld, wordt als volgt gewijzigd:

 • 1.

  Artikel 1 komt te luiden:

  Artikel 1 Gebieden

  Op grond van artikel 2:48 van de Verordening zijn de volgende gebieden aangewezen:

   

  Barneveld

  • het gebied gelegen tussen de Groen van Prinstererlaan, de Thorbeckelaan, de Burgemeester Kuntzelaan, de Van Dompselaerstraat, de Van Schothorstraat, de Churchillstraat, de Bouwheerstraat, de Plantagelaan (tot de Rozenstraat), de Rozenstraat en de Schoutenstraat, inclusief stationsgebied Barneveld-Centrum;

  • het gebied gelegen tussen de Boutensstraat, de Bilderdijkstraat, de Nicolaas Beetstraat en de Staringstraat;

  • het gebied rondom en op het Oldebarneveldplein;

  • het speelveld/gebied tussen de Plantagelaan en de Narcissenstraat;

  • het speelveld/gebied tussen de Brummelkamperweg, de Hortensiastraat en de Azaliastraat;

  • het gebied tussen de Oldenbarneveldseweg, Narcissenstraat, Zonnebloemstraat en Begoniastraat;

  • het gebied rondom de Van Hogendorplaan ter hoogte van de Dr. Kuyperlaan;

  • het gebied tussen de Churchilstraat, de Van Schothorststraat, het Jan Seppenplein en de Rooseveltstraat (het gebied rondom de supermarkt);

  • het gebied op en rondom de parkeerplaats De Vetkamp aan de Stationsweg;

  • het gebied op en rondom het Lavendelplein;

  • het gebied gelegen tussen Lange Voren, Tarweakker, De Hoge Akker en Dorskamp;

  • het gebied tussen Wijnakker, Tabaksland en Grasland;

  • het gebied tussen de Barnseweg en de Espeterweg, (gelegen binnen de driehoek Espeterweg - Barnseweg - Espeterweg);

  • het gebied tussen Beekboog, Eilandenboog, Nederwoudseweg, en de Burgemeester C.W. Labreelaan;

  • de groenstrook en speeltuinen in en bij de beekzone van de Barneveldse Beek, gelegen tussen de Lunterseweg tot de Plantagelaan en tussen de wijken Zuid II en De Burgt;

  • het gebied tussen de Van Wijnbergenlaan, de Van Haersoltelaan en de Ambrosius van Ommerenlaan;

  • het gebied in en rondom het Oosterbos;

  • het gebied in en rondom het Schaffelaarsebos;

  • stationsgebied Barneveld-Zuid;

  • stationsgebied Barneveld-Noord;

  • het gebied op en rondom het parkeerterrein aan de Buru (bij de supermarkt);

  • het gebied tussen de Leghornlaan, de Anconalaan, de Zijdehoenderlaan en de Barneveldse Beek;

  • het gebied tussen de Vellerselaan en de ds. E. Fransenlaan en de Barneveldse Beek;

  • het speelveld dat omsloten wordt door de Brahmalaan;

  • het speelveld dat omsloten wordt door de Sabelpootlaan;

  • het gebied tussen de Groninger Meeuwlaan en de Vellerselaan;

  • de groenstrook met speeltuinen tussen de wijken Zuid III en Veller, vanaf de spoorlijn tot de Schijndelaarlaan; en

  • het parkeerterrein bij de sporthal De Meerwaarde, het voet- en fietspad tussen de school De Meerwaarde en de genoemde sporthal, inclusief het gebied onder de tunnel.

 • Garderen

  • het gebied tussen de Dorpsstraat, de Koningsweg, de Dr. H.C. Bosstraat, de Speulderweg en de Putterweg;

  • het gebied rondom en op de Putterweg ter hoogte van de Buurtstraat en de Dorpsstraat; en

  • het speelveld en weide tussen de Dr. J.P Kruimellaan, Zuidakker en Het Boerenerf.

 • De Glind

  • het gebied rondom en op de Schoonderbekerweg, de Glindhorst en de Rudolphlaan.

 • Kootwijkerbroek

  • het gebied tussen de Kosterijweg, de Veluweweg, de Kerkweg, de Essenerweg, de Jan van der Heydenstraat en de Kosterijweg.

 • Voorthuizen

  • het gebied tussen de Hoofdstraat, de Rembrandstraat, de Gerard Doustraat, de Schoolstraat, de Bakkersweg en de Koninginnelaan;

  • het gebied tussen de Roelenengweg, Duizendblad, de Heuvelrandweg en de parkeerplaats Zwembad;

  • het gebied rondom en op de Molenmakerslaan, de Eekschillerslaan en de Schaapscheerderslaan;

  • het gebied rondom en op het terrein van sporthal ‘De Voorde’ aan de Jan de Jagerweg;

  • in en rondom park Molenveen;

  • het bosschage tussen de Beatrixlaan en het zorgcentrum Nieuw-Avondrust;

  • het speelveld tussen Sikkel, Spade en de Van den Berglaan; en

  • het gebied rondom Ontmoetingscentrum De Eng aan de Rochetstraat.

 • Stroe

  • het gebied gelegen tussen de Ericaweg, de Bremstraat, de Zonnedauw en de Stroeërweg;

  • het gebied rondom en op de Wolweg ter hoogte van de Tolnegenweg tot de Anastatiusweg;

  • het gebied rondom en op de Houtbeekweg;

  • het parkeerterrein ter hoogte van de Wulpenweg 16; en

  • het gebied op en rondom het schoolplein van De Bron gelegen tussen de Stroeërweg en de Wolweg.

 • Terschuur

  • het gebied gelegen rondom en op de Van de Bleekstraat, de Broekhuizenstraat en de Van de Borstraat.

 • Zwartebroek

  • het gebied rondom en op de Platanenstraat ter hoogte van de Rondweg en de Eendrachtstraat.

 • Het recreatiegebied Zeumeren

  • het gehele terrein van het recreatiegebied Zeumeren, Stroetweg 7 te Voorthuizen met uitzondering van de ligweiden tussen 08.00 en 18.00 uur, dan wel tussen 08.00 uur en zonsondergang in het geval zonsondergang vroeger valt dan 18.00 uur. Op grond van het tweede lid van artikel 2:48 van de Verordening geldt dit verbod niet voor de terrassen bij een horecabedrijf of plaatsen waarvoor een ontheffing op grond van artikel 35 Alcoholwet is verleend.

 • 2.

  De kaart, inclusief het bijschrift ‘KAART behorende bij BIJLAGE G’, komt te vervallen.

E

Artikel 1, onderdeel c van de ‘Beleidsregels ontheffing carbidschieten’, zijnde Bijlage K bij de Uitvoeringsbepalingen APV Barneveld, wordt als volgt gewijzigd:

 • c.

  wanneer Oudejaarsdag op een zondag valt, is het de aanvrager toegestaan om in plaats van op die zondag het schieten op de zaterdag ervoor plaats te laten vinden. Als hij kiest voor de zaterdag dan vermeldt hij dat in zijn ontheffingsaanvraag. Er wordt geen ontheffing verleend voor dezelfde locatie op de zaterdag en de zondag; en

F

In de lijst, behorende bij de ‘Beleidsregels gebiedsontzegging’, zijnde Bijlage L bij de Uitvoeringsbepalingen APV Barneveld, wordt onder het kopje ‘Misdrijven Wetboek van Strafrecht (Sr.)’ na het onderdeel ‘niet volgen ambtelijk bevel (artikel 184 Sr.)’ een nieuw onderdeel ingevoegd, luidende:

 • handelen in strijd met een gedragsaanwijzing (artikel 184a Sr.);

G

In de Beleidsregels aanpak woonoverlast, zijnde Bijlage M bij de Uitvoeringsbepalingen APV Barneveld, wordt in de aanhef ‘artikel 2:79a van de Verordening’ gewijzigd in ‘artikel 2:79 van de Verordening’.

Artikel II Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de dag na de bekendmaking ervan.

 

Aldus vastgesteld op 21 december 2021,

Burgemeester en wethouders voornoemd,

W. Wieringa

secretaris

J.J. Luteijn,

Burgemeester

De burgemeester voornoemd,

J.J. Luteijn,

Naar boven