Kennisgeving ontvangst aanvraag beschikking, voor het realiseren van een generatiewoning op het perceel Westeinde 343, 1647MT Berkhout

Op 17 februari 2022 heeft de gemeente een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning voor het realiseren van een generatiewoning op het perceel Westeinde 343, 1647MT Berkhout. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 2022-000568. De aanvraag betreft:

  • handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening

Procedure

De aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure met een behandeltermijn van 8 weken. Wij kunnen deze termijn één keer verlengen met zes weken. Wij kunnen de termijn ook opschorten als er aanvullende gegevens van de aanvrager nodig zijn.

Naar boven