Verleende alcoholwetvergunning

Naam

: De Hartjens V.O.F.

Adres

: Hartjensstraat 7, 7045 AH Azewijn

Verzonden

: 17-02-2022

U kunt uw bezwaarschrift digitaal indienen. Op de pagina ‘Bezwaarmaken’ op website van de gemeente www.montferland.info kunt u digitaal uw bezwaarschrift indienen. Voor het digitaal indienen van een bezwaarschrift heeft u een DigiD inlogcode nodig. U kunt uw bezwaarschrift ook schriftelijk indienen.

Naar boven