Aanvraag vergunning voor het verbouwen en veranderen rijksmonumtentale pand kantoor naar woning aan Ubbo Emmiussingel 108 te Groningen

Tussen 7 en 16 februari 2022 is de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning bij de gemeente Groningen binnengekomen.

Deze aanvraag wordt gepubliceerd om belanghebbenden vroegtijdig op de hoogte te brengen. Tegen deze aanvraag staat nog geen rechtsbescherming open. In het kader van de Algemene wet bestuursrecht is wel bezwaar of beroep mogelijk tegen een omgevingsvergunning waarop wij hebben besloten.

Voor verder informatie kunt u contact opnemen met de afdeling VTH, Loket Bouwen en Wonen. Harm Buiterplein 1, geopend op werkdagen van 09.00uur tot 13.00u uitsluitend op afspraak.

Een afspraak kunt u maken via https://afspraken.groningen.nl/date-and-time of telefoonnummer 14 050.

Houdt u onze berichtgeving en de website in de gaten voor eventuele veranderingen: https://gemeente.groningen.nl/bezoekadressen-en-openingstijden  

AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING

Adres

Postcode

Omschrijving

Ubbo Emmiussingel 108 te Groningen

9711 BK

verbouwen en veranderen rijksmonumtentale pand kantoor naar woning (ontvangstdatum 11-02-2022, dossiernummer 202271091)

Groningen, 22 februari 2022

Naar boven