Kennisgeving ontvangst aanvraag beschikking, voor het plaatsen van een opbouw op een bestaande garage op het perceel Grootweg 21, 1647CN Berkhout

Op 15 februari 2022 heeft de gemeente een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning voor het plaatsen van een opbouw op een bestaande garage op het perceel Grootweg 21, 1647CN Berkhout. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 2022-000500. De aanvraag betreft:

  • bouwen van een nieuw bouwwerk

Procedure

De aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure met een behandeltermijn van 8 weken. Wij kunnen deze termijn één keer verlengen met zes weken. Wij kunnen de termijn ook opschorten als er aanvullende gegevens van de aanvrager nodig zijn.

Naar boven