Ingekomen APV melding, 't Loo in Bergeijk, organiseren van een kindercarnavalsoptocht op 1 maart 2022

Burgemeester en wethouders van Bergeijk maken bekend dat de volgende melding is ontvangen:

Nr.: BER-2021-1631

Meldingsdatum: 20 december 2021

Omschrijving: 't Loo in Bergeijk, organiseren van een kindercarnavalsoptocht op 1 maart 2022

Er kan geen bezwaar en/of beroep worden ingediend tegen de melding

Naar boven