Omgevingsvergunning afhandeling

  • -

    Hof van Braamt 2 t/m 10 te Braamt, 7047 BD; het verlenen van een omgevingsvergunning voor het oprichten van 5 levensloopbestendige woningen (verzonden 11-02-2022)

U kunt uw bezwaarschrift digitaal indienen. Op de pagina ‘Bezwaarmaken’ op website van de gemeente www.montferland.info kunt u digitaal uw bezwaarschrift indienen. Voor het digitaal indienen van een bezwaarschrift heeft u een DigiD inlogcode nodig. U kunt uw bezwaarschrift ook schriftelijk indienen.

Naar boven