Kennisgeving besluit verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning Ranonkellaan 31, Hoogkarspel

De gemeente heeft op 15 februari 2022 besloten de beslistermijn te verlengen van de aanvraag omgevingsvergunning met zaaknummer 2021-002302 voor het plaatsen van een schutting op locatie Ranonkellaan 31 in Hoogkarspel.

  • bouwen van een nieuw bouwwerk

 

Inzage

Wilt u het besluit en de bijbehorende stukken inzien, dan kan dit op verzoek. Uw verzoek kunt u doen via ruimte@sed-wf.nl met vermelding van het zaaknummer en het adres van het dossier.

 

Procedure

U kunt bezwaar maken tegen het besluit. Vermeldt u daarbij het hierboven genoemde zaaknummer. U kunt het bezwaar richten aan het college van gemeente Drechterland, postbus 20, 1610 AA Bovenkarspel. De termijn voor het indienen van een bezwaar start op 16 februari 2022 en bedraagt 6 weken. Voor meer informatie over de procedure kunt u contact opnemen via email vergunningen@sed-wf.nl of telefoonnummer 140228.

Naar boven