Aanvraag omgevingsvergunning Kanaal Zuid 292, 7364 AJ, Lieren, het plaatsen van reclame

 

Datum indiening: 14 februari 2022

Wabonummer: D22/029183

 

Het gaat hier om een ingediende aanvraag. Deze kennisgeving is bedoeld om u te informeren. Als er een besluit is genomen wordt dit opnieuw gepubliceerd en kunt u dit besluit inzien. Pas dan kunt u eventueel een bezwaarschrift indienen. Nadere informatie hierover vindt u t.z.t. bij de publicatie van de verleende vergunning.

Naar boven