Aanvraag omgevingsvergunning bouwen tuinhuis Deinsvlietweg (Volkstuin) Kadastraal perceelnummer 142 - Sectie A

Burgemeester en wethouders van Vlissingen maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Voor het bouwen van een tuinhuis op het adres Deinsvlietweg (Volkstuin) Kadastraal perceelnummer 142 - Sectie A.

De publicatie van de ingediende aanvraag heeft een informatief karakter. Tegen deze aanvraag kunnen geen bezwaarschriften worden ingediend. Het is mogelijk dat de tekeningen, waarop de vergunning wordt verleend, afwijken van de ingediende aanvraag.

Naar boven