Omgevingsvergunning afhandeling (milieu)

  • -

    Arnhemseweg 13 in Beek, 7037 CX, het verlenen van een omgevingsvergunning activiteit milieu, uitgebreide voorbereidingsprocedure voor het (juridisch) starten van een onbemand tankstation.

Naar aanleiding van de bekendmaking en publicatie van de ontwerpbeschikking voor het (juridisch) starten van een onbemand tankstation zijn geen zienswijzen ingediend.

Het definitieve besluit wijkt niet af ten opzichte van de eerder opgestelde ontwerpbeschikking. De beschikking voorziet in het verlenen van de gevraagde vergunning (verzonden 9 februari 2022).

Inzagetermijn: op afspraak binnen zes weken na bekendmaking

Rechtsmiddel: beroep bij de rechtbank Gelderland locatie Arnhem, postbus 9030 te 6800 EM Arnhem.

Voorlopige voorziening: bij de rechtbank Gelderland t.a.v. de voorzieningenrechter, Locatie Arnhem, Postbus 9030 te 6800 EM ARNHEM.

Naar boven