Besluitenlijst college 8 februari 2022 gemeente Oisterwijk

 

Het college heeft in de vergadering van 8 februari 2022 de volgende besluiten genomen:

 

Principeverzoek Heesakker 10 Haaren

Het college heeft besloten in principe medewerking te verlenen aan herinrichting en uitbreiding van de plantenkwekerij aan Heesakker 10 in Haaren.

 

Wijziging bestemmingsplan Broekzijde 6a en 8 Moergestel

Het college heeft besloten om het ontwerpwijzigingsplan ‘Broekzijde 6a-8, Moergestel’ dat voorziet in het omzetten van aan agrarische bestemming in een woonbestemming voor 2 bestaande woningen, voor een ieder ter inzage te leggen.

 

Ontwerpbeschikking Rosepdreef 9

Het college heeft besloten om de ontwerpbeschikking omgevingsvergunning voor het veranderen van een bestaande pluimveehouderij aan de Rosepdreef 9 te Oisterwijk ter inzage te leggen voor zienswijzen. De gemeenteraad wordt hierover met een raadsinformatiebrief geïnformeerd.

 

Omgevingsvergunning Schoolstraat 1 Oisterwijk

Het college heeft besloten een omgevingsvergunning te verlenen voor de plaatsing van screens aan de voor- en rechterzijgevel van het gemeentelijk monument gelegen op het perceel Schoolstraat 1, 1A en 1B in Oisterwijk.

 

Principemedewerking herbestemming Oisterwijksebaan 7 te Heukelom

Het college heeft besloten om in principe, maar onder voorwaarden, medewerking te verlenen aan de herbestemming van de agrarische bestemming ter plaatse van het perceel aan de Oisterwijksebaan 7 te Heukelom tot woonbestemming met aanhorigheden. De gemeenteraad wordt hierover geïnformeerd via een raadsinformatiebrief.

 

Diensverleningsovereenkomst jongerenregisseur i.h.k.v. jeugdwerkloosheidsvrije regio

Het college heeft besloten om een dienstverleningsovereenkomst met de gemeente Tilburg aan te gaan voor de lokale inzet van de jongerenregisseur.

 

 

Naar boven