Baanweg 96 te Sloten: aanvraag vergunning plaatsen van dakramen (OV 20220098)

Op 10-feb-2022 is een aanvraag om een omgevingsvergunning binnengekomen voor deze locatie. Het gaat om het plaatsen van dakramen.

Nadere informatie

De aanvraag ligt niet ter inzage. Er kan dan ook geen zienswijze of bezwaar-/beroepschrift worden ingediend. Zodra hiervan sprake is, wordt dit in een afzonderlijke publicatie bekendgemaakt.

Wilt u meer weten? Bel de gemeente: telefoonnummer 14 05 14.

Naar boven