Besluit buiten behandelingstelling omgevingsvergunning Dirk Bijvoetweg 15, 1693HM Wervershoof

De gemeente heeft op 4 januari 2022besloten om de aanvraag met dossiernummer Z-21-176445 voor een omgevingsvergunning op locatie Dirk Bijvoetweg 15, 1693HM Wervershoof buiten behandeling te stellen. De aanvraag betrof de volgende onderdelen:

  • aanleggen van een inrit/uitweg

Procedure

Indien u belanghebbende bent kunt u bezwaar maken tegen dit besluit. Binnen 6 weken na datum van verzending kan door belanghebbenden een bezwaarschrift worden ingediend bij burgemeester en wethouders, Postbus 45, 1687 ZG Wognum. De termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop het besluit is verzonden. Vermeldt u daarbij het hierboven genoemde dossiernummer.

Naar boven