Kennisgeving ontvangst melding, Dr.Nuijensstraat 69, 1617KB Westwoud

Op 31 januari 2022 is een melding ontvangen waarvoor geen vergunningsplicht geldt voor de locatie Dr.Nuijensstraat 69, 1617KB Westwoud. De melding is geregistreerd onder zaaknummer 2022-000270. De melding betreft:

  • slopen van een bouwwerk

 

Procedure

De activiteiten uit de melding zijn vergunningsvrij. U kunt om deze reden geen zienswijze of bezwaar indienen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via email vergunningen@sed-wf.nl of telefoonnummer 140228.

Naar boven