Verleende omgevingsvergunning gemeente Doesburg t/m 25-11-2021

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Doesburg maakt bekend dat de volgende omgevingsvergunningen zijn verleend.

Barend Ubbinkweg t.h.v. 2, het kappen van een dode lindeboom in de openbare ruimte

Datum besluit: 01 november 2021

Dossiernummer: 2021OMG0134

 

Koppelweg t.h.v. 18, het kappen van een dode esdoorn in de openbare ruimte

Datum besluit: 01 november 2021

Dossiernummer: 2021OMG0135

 

Hermaat 153, het kappen van een esdoorn in de voortuin

Datum besluit: 01 november 2021

Dossiernummer: 2021OMG0136

 

Bergstraat 29, het verbouwen en uitvoeren van een dakrenovatie van de achterbouw

Datum besluit: 04 november 2021

Dossiernummer: 2021OMG0121

 

Coehoornsingel 9, het vestigen van een ontmoetingsplek met timmerwerkplaats in het souterrain

Datum besluit: 10 november 2021

Dossiernummer: 2021OMG0138

 

Koldeweij 5, het plaatsen van een sedumdak op de woning

Datum besluit: 11 november 2021

Dossiernummer: 2021OMG0137

 

Burgemeester Nahuyssingel 23, het aanbrengen van een geïsoleerde funderingsvloer & wijzigen van buitenkozijnen

Datum besluit: 09 november 2021

Dossiernummer: 2021OMG0122

 

Veerpoortwal 12, het aanpassen van het bestaande bijgebouw

Datum besluit: 17 november 2021

Dossiernummer: 2021OMG0126

 

Ooipoortstraat 44, het vervangen van een stalen balk en herstellen van het stucwerk

Datum besluit: 25 november 2021

Dossiernummer: 2021OMG0133

 

Magnolialaan 114, het legaliseren van een geplaatste erfafscheiding

Datum besluit: 25 november 2021

Dossiernummer: 2021OMG0141

Bezwaar maken

Tegen dit besluit kunt u bezwaar maken. Een bezwaarschrift dient binnen 6 weken ingediend te worden. Deze termijn gaat in op de dag na de bekendmaking van het besluit aan de aanvrager.

Bezwaar maken kunt u online doen via https://www.doesburg.nl/bezwaar-maken.

Als u schriftelijk bezwaar wil maken per brief, kan kunt u uw bezwaarschrift sturen naar het College van Burgemeester en Wethouders, afdeling Juridische Zaken, Postbus 100, 6980 AC Doesburg.

In uw bezwaarschrift staat in elk geval:

 • -

  uw naam, adres, datum, handtekening en telefoonnummer,

 • -

  de omschrijving en het kenmerk van het besluit,

 • -

  de reden van uw bezwaar.

Stukken inzien

Wilt u deze aanvraag met de stukken die daarbij horen inzien? Dat kan als volgt:

Geef bij uw aanvraag tot inzien van stukken de volgende gegevens door:

 • -

  het kenmerk van het dossier,

 • -

  uw naam, adres en telefoonnummer,

 • -

  welke informatie u wilt inzien.

Naar boven