Aanvraag vergunning voor diverse aanpassingen aan Martinikerkhof 23 te Groningen

Tussen3 en 9 februari 2022 is de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning bij de gemeente Groningen binnengekomen.

Deze aanvraag wordt gepubliceerd om belanghebbenden vroegtijdig op de hoogte te brengen. Tegen deze aanvraag staat nog geen rechtsbescherming open. In het kader van de Algemene wet bestuursrecht is wel bezwaar of beroep mogelijk tegen een omgevingsvergunning waarop wij hebben besloten.

Voor verder informatie kunt u contact opnemen met de afdeling VTH, Loket Bouwen en Wonen. Harm Buiterplein 1, geopend op werkdagen van 09.00uur tot 13.00u uitsluitend op afspraak.

Een afspraak kunt u maken via https://afspraken.groningen.nl/date-and-time of telefoonnummer 14 050.

Houdt u onze berichtgeving en de website in de gaten voor eventuele veranderingen: https://gemeente.groningen.nl/bezoekadressen-en-openingstijden  

AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING

Adres

Postcode

Omschrijving

Martinikerkhof 23 te Groningen

9712 JH

diverse aanpassingen - opslagruimte toevoegen (tpv achterzijde perceel martinikerkhof 25) - toevoegen dakkapel conform bestaand - toevoegen markiezen en knikarmscherm (rm) (ontvangstdatum 28-01-2022, dossiernummer 202270643)

 

Groningen, 15 februari 2022

Naar boven