Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een voorruimte bij een studio en het plaatsen van een scheidingswand op locatie De Gouwberg 11a in Rijsbergen

Op 28 december 2021 heeft de gemeente Zundert een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het realiseren van een voorruimte bij een studio en het plaatsen van een scheidingswand op locatie De Gouwberg 11a in Rijsbergen. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer Z21-007209. De aanvraag betreft:

  • Bouw

Procedure

Deze aanvraag publiceren wij om u te informeren over ontwikkelingen in uw omgeving. U kunt tegen een aanvraag voor een omgevingsvergunning geen zienswijze, bezwaar of beroep indienen. Dit is pas mogelijk nadat wij een definitief besluit over de aanvraag hebben genomen. De aanvraag ligt niet ter inzage.

Naar boven