Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning voor het starten van een autopoetsbedrijf op locatie Diepstraat 2a in Wernhout

Op 8 februari 2022 heeft de gemeente Zundert een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het starten van een autopoetsbedrijf op locatie Diepstraat 2a in Wernhout. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer Z22-000914. De aanvraag betreft:

  • Werk of werkzaamheden uitvoeren

Procedure

Deze aanvraag publiceren wij om u te informeren over ontwikkelingen in uw omgeving. U kunt tegen een aanvraag voor een omgevingsvergunning geen zienswijze, bezwaar of beroep indienen. Dit is pas mogelijk nadat wij een definitief besluit over de aanvraag hebben genomen. De aanvraag ligt niet ter inzage.

Naar boven