Omgevingsmelding

Kastanjelaan 7 te Stokkum, 7039 CE; het melden van de aanleg van een bodemenergiesysteem (verzonden 08-02-2022) (milieu)

Gedurende twee weken kan de melding worden ingezien. Indien u de stukken wenst in te zien kunt u bellen met 0316-291391 en kiezen voor optie 3.

Naar boven