Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik van de seizoenshuisvesting in de loods op locatie Maalbergenstraat 3d BEDR in Wernhout

Op 9 februari 2022 heeft de gemeente Zundert een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor brandveilig gebruik van de seizoenshuisvesting in de loods op locatie Maalbergenstraat 3d BEDR in Wernhout. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer Z22-000925. De aanvraag betreft:

  • Brandveilig gebruik (vergunning)

Procedure

Deze aanvraag publiceren wij om u te informeren over ontwikkelingen in uw omgeving. U kunt tegen een aanvraag voor een omgevingsvergunning geen zienswijze, bezwaar of beroep indienen. Dit is pas mogelijk nadat wij een definitief besluit over de aanvraag hebben genomen. De aanvraag ligt niet ter inzage.

Naar boven