Besluit aanvraag omgevingsvergunning Repelaerstraat 3 5553EE Valkenswaard

 

De gemeente heeft op 28-12-2022 een besluit genomen op de aanvraag voor een omgevingsvergunning met zaaknummer 2022-303820.

De zaak betreft locatie Repelaerstraat 3 5553EE Valkenswaard en heeft de omschrijving "bouwen opbouw op bestaande uitbouw ". De vergunning is Verleend.

Het besluit betreft de volgende onderdelen: Bouwen.

Indien u belanghebbende bent kunt u bezwaar maken tegen dit besluit.

De termijn voor het indienen van een bezwaar start 29 december 2022 op en duurt 6 weken . Tijdens deze termijn liggen de stukken ter inzage op het gemeentehuis.

U kunt uw bezwaar richten aan het college van burgemeester en wethouders van gemeente Valkenswaard, postbus 10.001, 5550 GA Valkenswaard. Vermeldt u hierbij het hierboven genoemde zaaknummer.

U kunt het bezwaarschrift ook digitaal indienen. Ga hiervoor naar www.valkenswaard.nl/bezwaar. Voor het digitaal indienen van een bezwaarschrift moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).

Naar boven