gemeente Brummen - Horeca veerstoep Brummen-Bronkhorst

De afgelopen jaren is op basis van een tijdelijke situatie een semipermanente horecavoorziening gevestigd geweest nabij de veerpont Brummen-Bronckhorst. Deze horecavoorziening voorzag zeker in een behoefte en met regelmaat was het gezellig druk rondom de veerstoep, juist om die reden is de gemeente Brummen voornemens om voor een nieuwe periode (van 5 jaar) dit opnieuw mogelijk te maken.

 

Voorwaarden

In een nader omschreven Programma van Eisen (PvE) is beschreven aan welke voorwaarden de exploitant moet voldoen en staat de informatie met betrekking tot het perceel. Dit PvE kan worden opgevraagd bij p.klumper@brummen.nl. Ná ontvangst van het PvE dient een geïnteresseerde exploitant een plan van aanpak in te dienen op bovengemeld mailadres.

 

Tijdspad

Geïnteresseerd? Dien uiterlijk op 16 januari 2023 een verzoek in tot ontvangst van het PvE. Vervolgens dient door geïnteresseerde exploitantanten een plan van aanpak ingediend te worden op uiterlijk 5 februari 2023.

 

Selectieprocedure

Met de exploitanten die tijdig een plan van aanpak hebben ingediend zal een vervolggesprek plaatsvinden. Hierbij zal de voorkeur uitgaan vanuit de gemeente naar een lokaal gevestigde (horeca) ondernemer, met (het liefst) aantoonbare ervaring in het exploiteren van semipermanente horecavoorzieningen.

Ná overeenstemming met een exploitant zal een gebruiksovereenkomst worden gesloten. De exploitant dient vervolgens zelf een tijdelijke omgevingsvergunning aan te vragen om het bouwwerk te mogen plaatsen.

 

Naar boven