Toestemming voor het plaatsen van een dakkapel op de voorzijde aan Evertsenstraat 14 te Hendrik-Ido-Ambacht

Verleende omgevingsvergunning

Adres

Omschrijving

Activiteit

Datum bekendmaking

Evertsenstraat 14

plaatsen dakkapel/voorzijde

bouwen

20 december 2022

Bezwaar

Bent u belanghebbende, dan kunt u binnen zes weken na de dag waarop een (omgevings)vergunning bekend is gemaakt bezwaar maken tegen die vergunning. Dat doet u door een bezwaarschrift te schrijven en in te dienen. Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en er moet in staan:

 • uw naam en adres;

 • de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft (dagtekening);

 • tegen welk besluit of welke vergunning u bezwaar maakt;

 • waarom u bezwaar maakt.

We vragen u om een kopie van het besluit/de bekendmaking mee te sturen.

Als u een bezwaarschrift wilt indienen, dan doet u dit door een brief te sturen aan het beslisorgaan dat het besluit nam. U leest in het besluit wie dat deed. Het is of

 • -

  het college van burgemeester en wethouders,

 • -

  de burgemeester,

 • -

  de gemeenteraad.

Stuur uw brief aan:

gemeente Hendrik-Ido-Ambacht (beslisorgaan)

postbus 34

3340 AA

Hendrik-Ido-Ambacht

Naar boven