Besluit financiële vergoedingen Bijzondere Bijstand Montferland 2022

Inleiding

Door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Montferland is de notitie ‘Beleidsregels Bijzondere Bijstand Montferland 2018 en volgende’ (verder: Beleidsregels) vastgesteld. In een aantal artikelen in de Beleidsregels wordt verwezen naar dit Besluit en de daarin opgenomen bedragen, zoals deze met ingang van 1 januari 2022 gelden. Omdat een aantal bedragen jaarlijks zal wijzigen als gevolg van onder andere indexering, kunnen deze bedragen in dit Besluit desgewenst aangepast worden en behoeven de beleidsregels niet jaarlijks door het college van B&W te worden vastgesteld.

In de navolgende artikelen van de Beleidsregels gelden de genoemde bedragen:

 

9.3 Kosten van rechtsbijstand

De minimale eigen bijdrage die door het Juridisch Loket wordt gehanteerd bij rechtsbijstand conform de eigenbijdrage zoals genoemd door de Raad voor Rechtsbijstand.

Dit is de maximale bijdrage die door de gemeente vanuit de bijzondere bijstand kan worden bekostigd.

 

Wanneer een belanghebbende niet eerst rechtshulp vraagt aan het Juridisch Loket en als gevolg daarvan wordt geconfronteerd met een hogere eigen bijdrage, dan kan de bijzondere bijstand worden afgestemd met € 58,- (1-1-2022) wegens tekortschietend besef van verantwoordelijkheid voor de voorziening in het bestaan.

 

9.5 Huishoudelijke apparaten (“witgoedregeling”)

De maximumvergoeding vanuit bijzondere bijstand voor de vervanging van de in de Beleidsregels genoemde huishoudelijke apparaten zijn opgenomen in tabel 9.2.

Tabel 9.2 Maximale hoogte individuele bijzondere bijstand (‘om niet’) witgoedregeling

Duurzaam gebruiksgoed

Maximale vergoeding

Wasmachine

€ 470,-

Koelkast met vriesvak

€ 280,-

Kookapparatuur (4-pits gaskookplaat)

€ 150,-

Kookapparatuur (4-pits elektrische kookplaat)

€ 350,-

8.1 Vergoeding reiskosten

De vergoeding voor reiskosten, in de situaties zoals genoemd in paragraaf 8.1 van de Beleidsregels, is gelijkgesteld aan het bedrag dat de Belastingdienst hanteert als maximale onbelaste vergoeding voor reiskosten. Bij het opstellen van dit Besluit bedraagt deze vergoeding maximaal € 0,19 per kilometer.

 

9.6 Computer/laptop/tablet

De maximumvergoeding vanuit bijzondere bijstand voor de vervanging van óf een computer, óf een laptop, óf een tablet, bedraagt: € 300,-.

 

9.9 Kosten van een uitvaart van bloedverwanten in de eerste graad, ouders, echtgenoot of partner

Het maximaal te vergoeden bedrag vanuit bijzondere bijstand is: € 3.750,-.

Naar boven