Omgevingsvergunning afhandeling

  • -

    Tolweg 11 te Didam, 6942 PE; het verlengen van de beslistermijn voor de aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van een bedrijfswoning (verzonden 04-02-2022).

U kunt uw bezwaarschrift digitaal indienen. Op de pagina ‘Bezwaarmaken’ op website van de gemeente www.montferland.info kunt u digitaal uw bezwaarschrift indienen. Voor het digitaal indienen van een bezwaarschrift heeft u een DigiD inlogcode nodig. U kunt uw bezwaarschrift ook schriftelijk indienen.

Naar boven