Toestemming voor het 90 graden draaien van de in-uitrit zodat parkeerplaats behouden kan worden aan de Klip 74 te Koedijk

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT

1831AS74

Reguliere voorbereidingsprocedure: verleende omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders van Alkmaar maken bekend, dat zij de volgende omgevingsvergunning hebben verleend:

De Klip 74 Koedijk: het 90 graden draaien van de in-uitrit zodat parkeerplaats behouden kan worden.

Zaaknummer: 0000423903

Niet eens met dit besluit?

Wilt u een besluit inzien dan kan dit alleen op verzoek. Uw verzoek kunt u doen via onze website met vermelding van het zaaknummer en het adres van het dossier.

Als u het niet eens bent met dit besluit dan kunt u binnen zes weken na de verzenddatum bezwaar maken. Op onze website kunt u lezen hoe u online of per post uw bezwaar kunt indienen. Uw bezwaarschrift moet vóór 02 februari 2023 zijn ontvangen.

Naar boven