Ingekomen melding, gemeente Bergeijk, organiseren van een kindercarnavalsoptocht op 18 februari 2023 in Bergeijk

Burgemeester en wethouders van Bergeijk maken bekend dat de volgende melding is ontvangen:

Nr.: 1724899

Meldingsdatum: 13-12-2022

Omschrijving: gemeente Bergeijk, organiseren van een kindercarnavalsoptocht op 18 februari 2023 in Bergeijk

Er kan geen bezwaar en/of beroep worden ingediend tegen de melding

Naar boven