Subsidieplafonds Welzijn Roermond 2023

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Roermond,

 

gezien het voorstel van 13 december 2022;

 

gelet op het bepaalde in artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Roermond 2008;

 

Besluit:

 

vast te stellen de subsidieplafonds Welzijn Roermond 2023.

 

Artikel 1 Jaarlijks vast te stellen subsidieplafonds op grond van artikel 3 Asv

Met betrekking tot de subsidieregelingen als genoemd in de onderstaande tabel gelden voor het subsidiejaar 2023 de daarbij genoemde subsidieplafonds:

 

Subsidieregeling

Subsidieplafond

Beleidsregel culturele initiatieven

€ 107.487

Beleidsregel culturele verenigingen

€ 250.000

Beleidsregel integratie (etnische minderheden)

€ 18.678

Beleidsregel Jeugd (niet professionele instellingen)

  • -

    Beleidsregel kindervakantiewerk,

  • -

    Beleidsregel scouting, activiteiten en

  • -

    Beleidsregel scouting, opleiding kader, gezamenlijk

 

 

 

€ 56.165

Beleidsregel Jongerenactiviteiten

€ 7.140

Beleidsregel Participatie en zelfredzaamheid mensen met een beperking en ouderen

€ 30.773

Beleidsregel Sportorganisaties

€ 140.151

Beleidsregel subsidieverlening Algemeen Maatschappelijk Werk

€ 653.832

Beleidsregel subsidieverlening cliëntondersteuning Sociaal Domein

€ 323.611

Beleidsregel subsidieverlening EHBO

€ 4.608

Beleidsregel subsidie non-formele educatie Roermond 2021-2024

€ 243.810

Beleidsregel subsidieverlening Opvoeden en Opgroeien

€ 1.723.123

Beleidsregel Vrouwenorganisaties

€ 12.000

Beleidsregel Wijkaccommodaties

€ 765.682

 

 

Artikel 2 Wijzigingen in regelingen vermelde subsidieplafonds

Onder het kopje “subsidiemethode” en onder 3 van de beleidsregel talentontwikkeling en topsport wordt “€ 5.233,54” vervangen door: “€ 5.495, - “.

 

Artikel 3 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking in het Gemeenteblad.

 

Aldus besloten door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Roermond in zijn vergadering van 13 december 2022.

 

Burgemeester en wethouders van Roermond,

de secretaris, drs. J.W.A. Kradolfer (a.i.)

de (wnd.) burgemeester, O. Hoes

Naar boven