Ingekomen melding, Broekstraat 13 5571KJ Bergeijk, (gedeeltelijk)slopen van een hoofdgebouw

Burgemeester en wethouders van Bergeijk maken bekend dat de volgende melding is ontvangen:

Nr.: 1724697

Meldingsdatum: 29-10-2022

Omschrijving: Broekstraat 13 5571KJ Bergeijk, (gedeeltelijk)slopen van een hoofdgebouw

Er kan geen bezwaar en/of beroep worden ingediend tegen de melding

Naar boven