Aanvraag Omgevingsvergunning voor verbouwen van de POK en de MDL afdeling en het aanpassen van het logistieke hof, Vogelsbleek 5, 6001BE Weert

Burgemeester en wethouders van Weert maken bekend dat zij een aanvraag om een omgevingsvergunning hebben ontvangen voor het verbouwen van de POK en de MDL afdeling en het aanpassen van het logistieke hof op de locatie Vogelsbleek 5, 6001BE Weert. De aanvraag om omgevingsvergunning is ontvangen op 9 december 2022 en is geregistreerd onder zaaknummer Z2022-00000017.

Nadat de aanvraag is beoordeeld neemt de gemeente een besluit. Dit gebeurt over het algemeen binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag. Deze termijn kan één keer worden verlengd met zes weken. Het is ook mogelijk dat de termijn wordt opgeschort als er aanvullende gegevens van de aanvrager nodig zijn. Als de vergunning wordt verleend, publiceert de gemeente een nieuw bericht. Vanaf dat moment kunt u de documenten met informatie over de vergunning bekijken en hierop reageren. U kunt nu nog niet reageren.

Heeft u vragen over de aanvraag van de vergunning? U kunt de aanvraag van de vergunning dan alvast bekijken en hierover vragen stellen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente Weert via gemeente@weert.nl of telefoonnummer 0495-575 000.

Naar boven