Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Wildforsterweg 2

Op 19 december 2022 heeft gemeente Putten een aanvraag ontvangen voor het realiseren van een bed en Breakfast (bouwen) op locatie Wildforsterweg 2. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer W 22/446. De aanvraag heeft betrekking op de activiteit:

  • Bouwen

Procedure

Tegen een binnengekomen aanvraag kan nog geen bezwaar worden ingediend. Dit is de kennisgeving van de binnenkomst van de aanvraag. Het plan wordt nog getoetst.

Inzien op afspraak

Om het plan in te zien kunt u contact opnemen met gemeente Putten via (0341) 359 611.

Naar boven