Aanvraag vergunning voor het bouwen van 115 nieuwbouw grondgebonden woningen en appartementen aan Marijke-, en Willem de Zwijgerstraat te Hendrik-Ido-Ambacht

Nieuwe aanvraag

Adres

Omschrijving

Activiteit

Datum ontvangst

Marijke-, en Willem de Zwijgerstraat (ongenummerd)

bouwen 115 nieuwbouw grondgebonden woningen en appartementen

bouwen

8 december 2022

U kunt geen bezwaar maken of een zienswijze indienen tegen een aanvraag. Wel kunt u de stukken inzien. Hiervoor kunt u een afspraak maken met de afdeling Beheer Openbare Ruimte (team vergunningverlening en handhaving) op telefoonnummer 14 078.

Naar boven