Beuckenswijkstraat 28 38 te Sondel: aanvraag vergunning uitbreiden van de recreatiewoning (OV 20220785)

Op 12-dec-2022 is een aanvraag om een omgevingsvergunning binnengekomen voor deze locatie. Het gaat om het uitbreiden van de recreatiewoning.

Nadere informatie

De aanvraag ligt niet ter inzage. Er kan dan ook geen zienswijze of bezwaar-/beroepschrift worden ingediend. Zodra hiervan sprake is, wordt dit in een afzonderlijke publicatie bekendgemaakt.

Wilt u meer weten? Bel de gemeente: telefoonnummer 14 05 14.

Naar boven