De Warren 29 te Joure: aanvraag vergunning oprichten van een aanbouw aan de woning (plaatsen van een slaap- en badkamer unit achter de woning) (OV 202

Op 13-dec-2022 is een aanvraag om een omgevingsvergunning binnengekomen voor deze locatie. Het gaat om het oprichten van een aanbouw aan de woning (plaatsen van een slaap- en badkamer unit achter de woning).

Nadere informatie

De aanvraag ligt niet ter inzage. Er kan dan ook geen zienswijze of bezwaar-/beroepschrift worden ingediend. Zodra hiervan sprake is, wordt dit in een afzonderlijke publicatie bekendgemaakt.

Wilt u meer weten? Bel de gemeente: telefoonnummer 14 05 14.

Naar boven