Slotweg 8 te Sint Nicolaasga: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer (MB 20220164)

Op 06-dec-2022 is een melding op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer ontvangen voor deze locatie. Het gaat om het be�indigen van de activiteit metaalbewerking.

Meldingen worden slechts ter kennisname gepubliceerd. Tegen een gedane melding kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.

Nadere informatie kunt u verkrijgen bij de gemeente, telefoonnummer 14 05 14.

Naar boven