Aanvraag vergunning voor het gebruik van een alcoholvergunning aan Stationsweg 16 te Alkmaar

ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING

1815CC16

Ingediende aanvraag voor een alcoholvergunning

Burgemeester en wethouders van Alkmaar maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een alcoholvergunning hebben ontvangen:

Stationsweg 16 Alkmaar: gebruik van een alcoholvergunning door Tapperij 't Moddermannetje

Datum ontvangst: 28 december 2021.

Zaaknummer: 0000272420

Ingediende aanvragen liggen niet ter inzage. Wilt u toch een aanvraag inzien dan kan dit alleen op verzoek via onze website met vermelding van het zaaknummer en het adres waar de aanvraag over gaat.

Naar boven