Aangevraagde omgevingsvergunning, het plaatsen van gevelreclame, De Kuil 1 Oisterwijk

De Kuil 1 Oisterwijk, het plaatsen van gevelreclame. Zaaknummer 1000857, ingekomen op 14-12-2022 (Activiteit; Reclame)

 

Bij het college van de gemeente Oisterwijk is bovenstaande aanvraag om een omgevingsvergunning binnengekomen. Deze aanvraag en de bijbehorende stukken kunt u op aanvraag inzien. U mailt hiervoor naar gemeente@oisterwijk.nl. Geef daarbij de volgende gegevens door: naam van de omgevingsvergunning, het dossiernummer, de omschrijving en eventueel een adres. Tegen deze ontvangen aanvraag kan geen bezwaar en geen beroep worden ingesteld. Dit kan pas nadat er op de aanvraag is beslist.

Naar boven