Kennisgeving ontvangst aanvraag beschikking, voor het verbreden van een inrit op het perceel Dorpsweg 122, 1711RM Hensbroek

Op 3 februari 2022 heeft de gemeente een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning voor het verbreden van een inrit op het perceel Dorpsweg 122, 1711RM Hensbroek. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 2022-000399. De aanvraag betreft:

  • aanleggen van een inrit/uitweg

Procedure

De aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure met een behandeltermijn van 8 weken. Wij kunnen deze termijn één keer verlengen met zes weken. Wij kunnen de termijn ook opschorten als er aanvullende gegevens van de aanvrager nodig zijn.

Naar boven