Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van een woning en het aanleggen van een in-/uitrit op locatie sectie P nummer 1827 (Prinsenstraat ong.) in Zundert

Op 3 februari 2022 heeft de gemeente Zundert een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het oprichten van een woning en het aanleggen van een in-/uitrit op locatie sectie P nummer 1827 (Prinsenstraat ong.) in Zundert. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer Z22-000827. De aanvraag betreft:

  • Bouw

  • Inrit/Uitweg

Procedure

Deze aanvraag publiceren wij om u te informeren over ontwikkelingen in uw omgeving. U kunt tegen een aanvraag voor een omgevingsvergunning geen zienswijze, bezwaar of beroep indienen. Dit is pas mogelijk nadat wij een definitief besluit over de aanvraag hebben genomen. De aanvraag ligt niet ter inzage.

Naar boven