Aanvraag vergunning voor het vellen van 7 bomen Langs de Brailleweg te Groningen

Tussen 5 en 12 december 2022 is de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning bij de gemeente Groningen binnengekomen.

Deze aanvraag wordt gepubliceerd om belanghebbenden vroegtijdig op de hoogte te brengen. Tegen deze aanvraag staat nog geen rechtsbescherming open. In het kader van de Algemene wet bestuursrecht is wel bezwaar of beroep mogelijk tegen een omgevingsvergunning waarop wij hebben besloten.

Voor verder informatie kunt u contact opnemen met de afdeling VTH, Loket Bouwen en Wonen. Harm Buiterplein 1, geopend op werkdagen van 09.00uur tot 13.00u uitsluitend op afspraak.

Een afspraak kunt u maken via https://afspraken.groningen.nl/date-and-time of telefoonnummer 14 050.

Houdt u onze berichtgeving en de website in de gaten voor eventuele veranderingen: https://gemeente.groningen.nl/bezoekadressen-en-openingstijden  

AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING

Adres

Postcode

Omschrijving

Langs de Brailleweg, Kadastrale gemeente Groningen, Sectie C perceelnummer 12411 te Groningen project ARZ

vellen 7 bomen (iepen) t.b.v. uitvoering project arz (ontvangstdatum 08-12-2022, dossiernummer 202278416)

Groningen, 15 december 2022

Naar boven