Aanvraag omgevingsvergunning: Ammerzoden, St. Clarastraat 2

Voor het onderstaande adres is een omgevingsvergunning aangevraagd:

St. Clarastraat 2, 5324 CM, Ammerzoden.

De aanvraag is ontvangen op 6 december 2022 en heeft betrekking op het verwijderen van een binnenmuur.

De aanvraag ligt niet ter inzage en er bestaat geen mogelijkheid voor het maken van bezwaar.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Omgevingsdienst Rivierenland in Tiel via 0344 579314.

 

Naar boven